Initiatief

De huidige machtsverhouding tussen burgers, overheden en economie leidt volgens ons niet tot een langdurig economisch evenwicht. De economie is een onhoudbaar pyramidespel waarbij we van bubbel naar bubbel springen. Bubbels die alleen kunnen ontstaan doordat we onze armoede exporteren (de last bij lage-lonen-landen te leggen). We laten de grote uitdagingen op het gebied van milieu en grondstoffen aan onze kinderen, het eigen belang en het kortetermijndenken overheerst.

Wie bestuurt de wereld? Zijn dat overheden, of alleen die van de grote landen? Of worden overheden weer bestuurd door internationale organisaties, zoals de EU en de WTO? Of door grote multinationals, zoals Shell en Google? Door deze diffuse machtsverhouding voelen burgers zich minder sterk vertegenwoordigd en hebben ze meer en meer het gevoel buiten spel te staan, met onzekerheid en ontevredenheid tot gevolg. Dit lijkt een voedingsbodem voor onder meer populisme en verminderde internationale solidariteit.

Onderzoek en Activiteiten

Trias Economica spoort door het schrijven van blogs en het posten van andere berichten mensen aan mee te denken over deze thematiek. Trias Economica stimuleert het kritische debat door zelf te schrijven. Op deze website posten we bijdragen aan het kritische debat over economische vormgeving aan de hand van een vijftal dossiers. Het is doelstelling de website voor iedereen openlijk toegankelijk te maken, zodat ook anderen reacties kunnen plaatsen. De website voorziet ook in literatuurbesprekingen- en verwijzingen en andere inspiratiebronnen.

Trias Economica organiseert ook verschillende bijeenkomsten zoals debatten en open tafels. Op dit moment werken we samen met onder meer Kamer-Vragen en de Partij van de Arbeid voor de organisatie van verschillende activiteiten.