Dossier I: Van wie is de aarde?

Van wie is de aarde eigenlijk? Is dat een beantwoordbare vraag? Is de aarde van mensen? Van mensen zelf? Of van ondernemingen die weer eigendom van mensen zijn, of van overheden die op een bepaalde manier ook weer van mensen zijn. Of mag de mens zich geen eigenaar van de aarde noemen? Is de aarde van alles wat daar op leeft? De vraag lijkt onbeantwoordbaar, je kan er alle kanten mee op.

Toch is de vraag Van wie is de aarde? een belangrijke vraag om te stellen, omdat de beantwoording ervan door de maatschappij, onze overheden in het bijzonder, bepaald heeft hoe onze welvaart tot stand komt en hoe deze verdeeld wordt. Deze vraag stuurt het eerste dossier in het onderzoek van Trias Economica naar economische macht en evenwicht. Wij stellen de vraag binnen het kader van economische machtsverhoudingen, omdat de economische machtsverhouding in de wereld als eerste zijn basis vindt in hoe de ‘eigendom‘ van de wereld verdeeld is.

Het hebben van de ‘eigendom’ van een deel van de wereld maakt economische ontwikkeling mogelijk, want eigendom schept veiligheid en borgt investeren op de langere termijn: een boer wil alleen zaaien als hij zeker wet dat hij mag oogsten, dat dus beschermd wordt dat hij de vruchten mag plukken.

Maar hoe is de verdeling van eigendom tot stand gekomen? Is die rechtvaardig tot stand gekomen, door het recht van de sterksten en de slimsten, of wellicht volstrekt arbitrair? Wat is de rechtvaardiging van eigendom, wat mag iemand zich toeëigenen, waarom mag dat en waarom respecteren we dat?

Eigendom, ruimer gezegd, het hebben van toegang tot produktiemiddelen, bepaalt de potentiële machtsposities in de wereld. Daarom is dit het startpunt voor ons onderzoek naar economische macht en evenwicht. In de volgende twee dossiers bekijken we hoe vanuit deze ‘institutionele’ setup de mens ‘operationeel’ invloed heeft op, of beïnvloed wordt door de economie. In de laatste twee dossiers onderzoeken we hoe dit uitwerkt op de markt en op de rol van de markt in onze samenlevingen.

Heb je ook een bijdrage aan dit dossier? Mail dan naar info@triaseconomica.nl.