Dossier III: Bestuurt de economie ons?

Wat wil ik later worden? Brandweerman! Nee, piloot, politie, juf…kleine kinderen kiezen een toekomstig beroep uit volle overtuiging, op grond van hun passie voor het beroep zelf. Maar waarom gaan we dan in een fabriek werken, achter de kassa of bij een bank? Is het niet zo dat we deze keuzes steeds meer maken vanuit een economisch perspectief? “Jongen, kies nu maar een opleiding die uitzicht geeft op een mooie baan”, zo helpen veel ouders hun kroost bij studie- en carrièreplanning.

Onze vrijheid ontlenen we vaak aan belangrijke zaken als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, discriminatieverboden etc. Maar waarom accepteren we dat een bedrijf ons als werknemer een spreekverbod kan opleggen, is jouw vrijheid van meningsuiting dan te koop voor een betaalde baan?

Onze vrijheid ontlenen we ook vaak aan te kunnen gaan en staan waar we willen, dat we vrij in de ruimte van het leven staan. Maar is die ruimte wel zo vrij? We knopen ons op aan hoge hypotheekbomen, voelen ons verplicht het allernieuwste te kopen, het zorgen voor kinderen in plaats van werken doet wenkbrauwen fronsen, en aan de winkels in een willekeurige winkelstraat kun je niet meer goed zien waar je bent, overal dezelfde formules. Is er wel te kiezen?

Onze vrijheid ontlenen we ook vaak aan de vrijheid van onderwijs. Maar het onderwijsaanbod verengt zich tot wat het bedrijfsleven vraagt. Het onderwijs versmelt met kennisdoelen die gericht zijn op economisch handelen, kunst- en literatuuronderwijs maakt plaats voor rekenen en taal. Emotionele ontwikkeling komt meer en meer op de achtergrond te staan, we worden klaargestoomd tot nuttige productiefactoren.

Onze vrijheid ontlenen we natuurlijk ook aan onze economie, de economie geeft ons te eten, te wonen en te kleden. We zullen moeten werken om in ons bestaan te kunnen voorzien.

In dit dossier onderzoeken we in hoeverre die , in basis dienstige economie, de rollen lijkt om te draaien. We onderzoeken in hoeverre wij dienstig zijn aan de economie, in hoeverre de economie aspecten van het menselijk leven verdrukt, aspecten die juist de ruimte zouden moeten krijgen.

Heb je ook een bijdrage aan dit dossier? Mail dan naar info@triaseconomica.nl.