Dossier II: Besturen wij de economie?

Mensen, bedrijven, organisatie en overheden bepalen gezamenlijk de economie en de ontwikkeling daarvan, maar in hoeverre kunnen deze actoren afzonderlijk de economie beinvloeden of proberen te veranderen?

In het dossier Besturen wij de Economie worden onderwerpen aan de orde gesteld die gaan over deze verschillende actoren, over hun relatie tot de economie én machtsevenwichten op verschillende geografische en politieke niveaus.

Economisch handelen kan gericht zijn op individuele of maatschappelijke doelen. Wie heeft in welke hoedanigheid beschikking over welke ‘gereedschappen’ om de economie te (be)sturen? Welke economische doelen stellen mensen, bedrijven, organisaties en overheden zich? In hoeverre zijn deze doelen verenigbaar met gemeenschappelijke doelen en waar lopen verschillende economische actoren elkaar hier voor de voeten? En in hoeverre zijn ze effectief in het verwezenlijken van hun doelstellingen?

Stel iemand wil een lingeriewinkel openen in de Amsterdamse binnenstad. De gemeenteraad gaat over de bestemmingen van verschillende panden, wat de openingstijden zijn in welk gebied. De Nederlandse overheid controleert of Europese regels met betrekking tot het gebruik van het soort stoffen in de kleding wordt nageleefd, de ILO gaat over arbeidsrechten in de fabriek in China waar de kleding wordt gemaakt en wie weet heeft de WTO wel een vinger in de pap in de globale textielhandel en importheffingen. De lingeriehouder, op haar beurt, biedt werkgelegenheid in haar directe omgeving en stimuleert de handel in lingerie.

Waar liggen welke belangen, individuele danwel maatschappelijke? En in hoeverre vinden economische visies van individuele mensen én bedrijven weerklank in het (democratisch) beleid van overheden en internationale organisaties? Of worden we in feite bestuurd dóór de economie? In het volgende dossier kijken we naar de dwingende macht van het economische systeem zoals het nu bestaat. Hebben we nog wel keuzes?

Heb je ook een bijdrage aan dit dossier? Mail dan naar info@triaseconomica.nl.