Dossier IV: Zijn er grenzen aan de markt?

De marktsamenleving zoals we die nu kennen, is een relatief recent fenomeen. Zo werd er in het feodale Engeland grond in gemeenschap gehouden, waarvan de zorg en de opbrengst door de feodaal heerser en de gemeenschap gedeeld werd. In de 20ste eeuw nog bestond er een tegenstelling tussen de Westerse markteconomie en de socialistische planeconomieën waar de vrije markt een veel kleinere rol was toegedicht. Tegenwoordig zijn de principes van de markt steeds meer een vanzelfsprekendheid geworden, zelfs in landen die van oudsher een planeconomie hadden zoals China en Rusland. Wateen discussie was over twee (schijnbare) tegenstellingen, is verworden tot de vraag waar we de markt wel of niet zijn werk laten doen.

Op uiteenlopende gebieden lopen we tegen de vraag aan in welke mate de markt een rol mag spelen. Zo mag je niet je eigen organen verkopen, maar mag je wel je lichaam verkopen, zij het tijdelijk als prostituee. Zo waren de tandartskosten tot begin van dit jaar aan regels gebonden en zijn ze nu vrij. Zo is er in de zorg al jaren sprake van verder oprukkende marktwerking. Hoe bepalen we waar deze grenzen liggen, en op welke gebieden we wel of geen marktwerking toelaten? Lees meer >

Immanuel Kant over de grenzen van de vrije markt (3/3 en Nawoord)

In het vorige hoofdstuk hebben we geconcludeerd dat we, om te bepalen of een markttransactie moreel juist is, we ook [...]
Verder >

Immanuel Kant over de grenzen van de vrije markt (2/3)

Als we de economische transactie moreel beoordelen, kunnen we dat zoals gezegd vanuit twee invalshoeken doen. Ten eerste moeten we [...]
Verder >

Immanuel Kant over de grenzen van de vrije markt (1/3)

Vaak wordt markten de eigenschap toegedicht dat ze vrij van moraal zijn. Immers acterend in een vrije markt kunnen de [...]
Verder >

Black & Scholes – wetenschappelijke waarheid of wetenschappelijke vooruitgang?

Er zijn heel wat overheidsinstellingen afgelopen jaar in grote financiële problemen gekomen omdat zij zich hadden vergaloppeerd aan zogenaamde derivaten, [...]
Verder >

Pagina 1 van 3123