Krugman v. Stiglitz: Stand van de economische wetenschap

Twee van de grootste economen van onze tijd laten hun licht schijnen over de stand van de economische wetenschap. Paul Krugman wijst op het belang van empirisch werk, en stelt dat we dat juist moeten intensiveren. Moeten we blijven vasthouden aan het rationele-keuzetheorie of moeten we gaan kijken naar ‘how things actually work’? Volgens Joseph Stiglitz ligt het probleem juist in het empirisme, de manier waarop economen naar de wereld keken ‘was door de verkeerde empirische lens’. Economen ‘propten’ hun empirische waarnemingen in verkeerde theorieën. Zie het filmpje hieronder: