Open Tafel | 15 maart 2012

Cacao, kan jij er chocola van maken?

Al anderhalf jaar organiseert Kamer-Vragen maandelijkse avonden over duurzame innovaties in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Trias Economica werkt nu samen met Kamer-Vragen en organiseert een trilogie van avonden die thematisch verbonden zijn.

In de maanden april, mei en juni zal Kamer-Vragen in samenwerking met Trias Economica deze productieketen als kapstok gebruiken voor een inhoudelijke avonden over duurzaamheid in mondiale productieketens. Na een discussie tussen twee experts en het selecte aantal bezoekers, zullen de aanwezigen verdeeld worden in verschillende stakeholders, om in de discussie en de zoektocht naar concrete verbeterpunten, de belangen van een bepaalde schakel in de keten te vertegenwoordigen. Zo wordt elke keer concreet en oplossingsgericht meegedacht met de verschillende stakeholders.

In dit drieluik bekijken we de mondiale productieketen door de ogen van de cacaoboon. We onderzoeken prikkels, mechanismen van de vrije én ‘belemmerde’ markt en stellen vragen over verdeling van welvaart en ethische waarden. In drie avonden gaan we achtereenvolgens in op: Het Land van Herkomst (april), Wereldhandel (mei) en Verwerking en Consumptie (juni). Op elke avond streven we ernaar creatief, kritisch en oplossingsgericht mee te denken over een concreet vraagstuk in deze keten.

Ter voorbereiding van deze drie avonden organiseren we 15 maart aanstaande een expert-meeting met professionals uit het ‘cacao-veld’ om dit drieluik voor te bespreken.

Als u ook professioneel betrokken bent bij de productieketen van cacao/chocola en wilt u deze bijeenkomst graag bijwonen, mail dan vóór 8 maart naar lindezuidema@triaseconomica.nl.